Izolowani, a bardziej otwarci

Z uwagi na specyficzne położenie Chorzępowa, pozornie odciętego od reszty świata większość jego mieszkańców w naturalny sposób zmuszona była osobiście pomagać niepełnosprawnym, chorym i starszym mieszkańcom. Dlatego też ewentualna pomoc gościom mniej sprawnym fizycznie na Przystani również i dla Nas nie stanowi problemu.Napisz do nas